Nieuw in 2018! In 2018 zal de manier waarop je als verenigingen je activiteiten aankondigt op gemeentelijke media veranderen.

Concreet gaat het over de aankondigingen op de website (www.tervuren.be) en het maandelijkse magazine info Tervuren.

De Publicatie van verenigingsactiviteiten: omschakeling van kalender naar nieuwsberichten.

Waarom?

 • De website wordt vernieuwd en je kan technisch gezien geen activiteiten meer invoeren in een kalender.
 • De verenigingen kunnen nu activiteiten invoeren in de digitale tool van Uit in Vlaanderen.
 • De kalender in het infoblad (tabelvorm op de achterzijde) is aan vernieuwing toe na zoveel jaren. De manier van presenteren is niet meer aantrekkelijk.
 • We streven in het infoblad naar een meer kwaliteitsvolle manier van presentatie van verenigingsactiviteiten, die meer impact heeft.

Wat verandert er?

 • De kalender op de achterpagina verdwijnt. Daar komt ruimte voor affiches van gemeentelijke activiteiten of projecten van verenigingen waarbij sprake is van een ruim samenwerkingsverband.
 • De verenigingsactiviteiten worden gebundeld in een ‘Wat te doen’- rubriek. Die wordt uitgebreid naar anderhalve tot 2 pagina’s (nu een halve tot driekwart pagina). We verwijzen hierbij ook naar de website Uit in Vlaanderen.
 • Verenigingen mogen tot 4 x per jaar een activiteit aankondigen (nu is het 2 x). De start van een lessenreeks mag 1 x aangekondigd worden. Het gaat zoals voorheen om activiteiten die openstaan voor iedereen.
 • Foto’s zijn welkom, maar worden gepubliceerd naar gelang van de kwaliteit van de foto’s en de beschikbare plaats.

Hoe werkt het voor verenigingen?

 • Verenigingen die opname van een activiteit in het infoblad wensen, doen dat via een formulier op de nieuwe website. De link met de url wordt later meegegeven.
 • Dat gebeurt tegen bepaalde deadlines: de manier van werken blijft dezelfde als vroeger.
 • In dat formulier vul je de velden in voor tekst/foto bestemd voor het infoblad en kan je eenvoudigweg de link naar het overeenkomstige bericht in Uit in Vlaanderen toevoegen. Het is m.a.w. niet nodig om een nieuwe tekst te maken, als je die al digitaal hebt ingevoerd in Uit in Vlaanderen.
 • Aankondigingen moet volledig zijn: plaats, datum, uur, contactgegevens. Onvolledige aankondigingen worden niet opgenomen.
 • Aankondigingen moet teksten zijn, geen affiches of pdf-bestanden.

Opstart

Bij de overstap plaatsen we op de achterpagina (waar nu de kalender staat) een artikel/affiche met een woordje uitleg en met verwijzing naar de digitale kalender op ‘Uit in Vlaanderen.’