De Appelvink werd opgericht te Duisburg in de voormalige zaal De Oude Vrijheid – Kerkplein in het jaar 1964. In de jaren zestig werden er meerdere clubs opgericht die zich bezig hielden met het kweken van vogels.
Enkele inwoners van Eizer en Duisburg sloegen de handen in elkaar en na enkele jaren groeide het ledenaantal. De belangstelling voor het kweken van allerhande vogels nam toe.
In de beginjaren werden de tentoonstelling opgefleurd met kleine volières. Meerdere malen werden er te Eizer tentoonstellingen gehouden in de lokale cafés / aanpalend zaaltje bij ‘ De Lode ‘ en bij ‘ Louis Perfect ‘ .
Hier kon men allerlei fazanten, kippen, duiven, enz bewonderen. Maar enkele jaren later bleef het bij tentoonstellen van vogels. Jaarlijks zijn onze kwekers fier op hun werk dat zij realiseerden in het voorbije kweekseizoen.Activiteiten:
Maandelijkse vergadering van het bestuur en/of leden over het kweken en tentoonstellen van vogels.
Jaarlijks een tweetal voordrachten over het kweken en tentoonstellen van vogels.
Jaarlijkse vogeltentoonstelling ( oktober of november ).
Contactgegevens
Theo Sevenants
Deromstraat 34
3080 Tervuren
02 – 767 83 01
ritaentheo@gmail.com