De FURA-Gidsen is een feitelijke vereniging van gediplomeerde gidsen.De vereniging staat ten dienste van Toerisme Tervuren, van organiserende
privé-personen en van organisaties voor het inrichten van openbare
rondleidingen in Tervuren voor inwoners en bezoekers.Zij komt hiermee tegemoet aan de vraag om Tervuren beter te leren kennen,
door gecommentarieerde toeristische, kunsthistorische en culturele bezoeken
in Tervuren aan te bieden onder leiding van een deskundige gids.De vereniging wil hierdoor mee instaan voor het bevorderen van een
kwaliteitsvol toerisme in Tervuren.

Tenslotte is de vereniging FURA Gidsen de spreekbuis van de gidsen naar de
officiële instellingen en toeristische verenigingen en bevordert zij de
kwaliteit van de door haar leden verleende service.

Contactgegevens
Piet Vandenpoel
Jachtlaan 31
3080 Tervuren
02-768 19 32
piet.vandenpoel@skynet.be