www.hetvoerseneerhof.be
Culturele vereniging tot veredeling van Neerhofdieren
Enkele van onze doelstellingen :
– fokkers van neerhofdieren verenigen, helpen en begeleiden;
– kontakten, samenwerking en vriendschap tussen onze leden bevorderen;
– pluimvee en pelsdieren zo ras zuiver mogelijk fokken;
– weinig bekende en bijna verdwenen rassen in stand houden en verspreiden, met speciale aandacht voor rassen van eigen bodem;
– een goede relatie bevorderen tussen mens en dierEnkele van onze activiteiten :
– inrichten van een grote tentoonstelling per jaar;
– jaarlijkse “jongdierendag”, waar jonge dieren door ervaren keurmeesters beoordeeld worden , zodat de beste dieren kunnen geselecteerd worden;
– bezorgen van ringen voor pluimvee;
– tatoeëren van konijnen;
– deelnemen aan en bezoeken van tentoonstellingen in het buitenland;
– gespreksavonden met gastsprekers : veeartsen, keurmeesters, voedingsspecialisten,…;
– zorgen voor abonnement op gespecialiseerd(e) tijdschrift(en);
– uitgeven van een eigen clubblad : “Neerhofnieuws”;
– uitlenen van boeken uit onze eigen gespecialiseerde bibliotheek en videotheek;
– doorspelen van nuttige informatie aan onze leden en aan belangstellenden (o.m. adressen waar goede fokdieren kunnen bekomen worden;
– jaarlijkse algemene ledenvergadering (democratische inspraak)
Contactgegevens
info@hetvoerseneerhof.be