www.h-vv.be
HVV Druivenstreek is de plaatselijke afdeling van de Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging (HVV).Wij streven naar een warme en solidaire samenleving waarin elk individu zich ten volle kan ontplooien. Rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid en verdraagzaamheid staan daarbij centraal. We zijn immers vrijzinnig-humanisten.

De afdeling in Tervuren bestaat al bijna 40 jaar en organiseert een zestal activiteiten per jaar: van een geleid tentoonstellingsbezoek, een fikse wandeling, het samen bijwonen van een concert tot zelfs wekelijkse yoga- en badmintonsessies. Ons jaarlijks hoogtepunt is het Feest Vrijzinnige Jeugd.

Contactgegevens
Janine Blondeel
janine.blondeel@pandora.be