De Mannenbond, alias Jonge-Mannenbond, is in 1961 door de toenmalige pastoor van Eizer opgericht met de bedoeling het verenigingsleven in Eizer te bevorderen en de integratie te vergemakkelijken van personen die zich te Eizer komen vestigen. De oorspronkelijke naam van de vereniging was Bond der Jonge Vaders.
Contactgegevens
Ivan Vanmeerbeek
IJzerstraat 49
3080 Tervuren
02 687 49 87
lydia.philips@pandora.be