www.okra.be/trefpunt-duisburg
OKRA trefpunt Duisburg bestaat reeds sinds 11 oktober 1980, toen nog onder de naam “Kristelijke Bond van Gepensioneerden”, op dit ogenblik zijn wij met 175 actieve leden. Wij wandelen, fietsen, petanquen, spelen met de kaart of rummikub, lijndansen, shownamiddagen, gaan op reis of zitten gewoon gezellig te praten bij een lekker pintje. Kom gerust eens kijken naar onze kaart- of koffienamiddag in de Gemeentezaal van Duisburg, alle 55- plussers zijn van harte welkom. De contactpersonen, data van onze bijeenkomsten en activiteiten kan u vinden op onze site.
Contactgegevens
Marcel Roeykens