www.radiolipstick.be
Radio Lipstick vzw is door een aantal van de toenmalige medewerkers van het gelijknamige lokale radiostation opgericht.De doelstelling van Radio Lipstick vzw kaderen in het principe “Utile, Dulci”, “het nuttige aan het aangename paren”. Radio Lipstick wil het culturele erfgoed welke ontstond tijdens de activiteitsperiode
van de gelijknamige radio bewaren en verspreiden. Dit middels (niet limitatief) het organiseren van tentoonstellingen, het realiseren van radio-uitzendingen, het organiseren van fuiven en feesten. Ze wil tevens de vriendschapsbanden onder haar leden en met andere geïnteresseerden versterken en bevorderen.Hiertoe kan de vereniging een volledige waaier van activiteiten organiseren. Het meest in het oog springt ‘De Nacht van Radio Lipstick’.
Een fuif georganiseerd volgens de beproefde concepten uit de jaren ’80. De opbrengst er van gaat integraal naar het goede doel.
Contactgegevens
Hedwig Daineffe
Brusselsesteenweg 162
3080 Tervuren
0477 19 01 07
info@radiolipstick.be