www.ceciliakoortervuren.vlaanderen
Het Sint-Ceciliakoor Tervuren verzorgt sedert vele jaren de misvieringen in de Sint-Janskerk. Onder leiding van onze jonge en dynamische dirigent Francesco Van Meeuwen en met de orgelbegeleiding van de virtuoze Rob De Waele werken we aan de uitbouw van een vierstemmig, ambitieus en in hoofdzaak kerkelijk repertoire. Enerzijds luisteren we de gewone zondagsvieringen op, maar tegelijk studeren we een gevarieerd programma in voor de plechtige vieringen op kerkelijke feestdagen. We treden ook op in samenwerking met andere verenigingen (Meiboomplanting, Kerstsamenzang) en enkele keren per jaar houden we een gezellig samenzijn (Sint-Ceciliafeest, busuitstap). De repetities vinden steeds plaats op maandagavond van 19.30u tot 21.00u in de Sint-Janskerk van Tervuren. Zing je graag? Zing je graag in groep? Wil je het fantastische gevoel beleven om samen met anderen muzikale schoonheid te produceren? Zet dan je schroom op zij, stap over de drempel en vervoeg onze rangen!
Contactgegevens
Frank Ruttens
Blankaart 10
3061 Leefdaal
0496 38 77 78
franco.ruttens@skynet.be