Vlaamse Kring Tervuren is een culturele vereniging, opgericht in 2017. Deze vereniging organiseert zes activiteiten per werkjaar voor wie cultuur wil beleven op een toegankelijk niveau. Allerhande thema’s komen aan bod, uit de domeinen kunst, wetenschap, politiek, muziek, enz. Er worden geen cursussen gegeven, maar Vlaamse Kring Tervuren biedt wel de gelegenheid om in een beperkte groep mensen telkens een afgemeten hoeveelheid kennis te vergaren over één welbepaald onderwerp, waarover ze dan onmiddellijk hun eigen mening kunnen vormen en (als ze dat willen) hierover met elkaar in discussie gaan. De vereniging streeft zo een cultuuropbouw na: hetgeen ter sprake komt is duidelijk en beperkt in hoeveelheid. Alle belangstellenden zijn welkom in deze vereniging, waar Nederlands de enige omgangstaal is. Mensen met een andere achtergrond kunnen er een oefening maken in het gebruik van de taal van deze streek. De kosten bij deze activiteiten worden tot een minimum beperkt.