www.vriendensvt.be
Onze vereniging is ontstaan uit de idee om de negentiende-eeuwse internationaal bekende Tervuurse Schildersschool (‘School van Tervuren”), met onder meer de belangrijke landschapsschilders : Hippolyte Boulenger, Joseph Coosemans, Edouard Huberti, Alphonse Asselbergs, Jules Montigny, Isidore Verheyden, Jean Degreef, Guillaume Vogels en Lucien Frank, opnieuw in de belangstelling te brengen van de inwoners van Tervuren en ver daarbuiten. Niet alleen de oude kunst, die u vooral kan bewonderen in het Gemeentelijk Museum “Hof van Melijn” (Melijndreef 6), maar ook de moderne Tervuurse meesters, zoals Henry van de Velde, Christian Dotrement, Edmond Dubrunfaut en Roger Somville, evenals de hedendaagse kunstbeoefenaars worden regelmatig in het daglicht geplaatst.

We organiseren taltrijke tentoonstellingen en sinds 1993 de kunsttriënale Furament.
De VST, gesticht in 1987, ligt aan de basis van het ontstaan van de Europese Vereniging van Kunsenaarsoorden “EuroArt”, opgericht in het Europese Parlement in 1994.

Vier maal per jaar wordt een ledenblad “Melijn” uitgegeven.

Contactgegevens
Pierre Hilven
Kerkplaats 7a
3080 Tervuren-Duisburg
02 768 13 95
pierre.hilven@skynet.be